dimarts, 28 de setembre de 2021

Conferència del periodista esportiu Nelson Monfort al Soler

 

 
Nelson Monfort l'any 2013. Font: https://fr.wikipedia.org
 
 
El dijous dia 7 d'octubre el periodista esportiu francès Nelson Monfort donarà una conferència al Soler (Rosselló) titulada «OVNIS, sommes-nous seuls?» (OVNIs, estem sols?).
Nelson Monfort (1953) és un conegut periodista que parla en francès i anglès fluidament, però que també es defensa en Italià, alemany i espanyol, per la qual cosa suposem que acceptarà alguna pregunta en aquestes llengües, malgrat que respongui en francès.
Monfort afirma que ell i la seva dona van veure un objecte volador no identificat (OVNI) una nit de 1985, als Alps estant. La seva descripció fou la d’un rectangle brillant, que no semblava fer cap so i que va desaparèixer fent un gir de 45 graus i eixint volant increïblement ràpid.
També es l’autor d’un llibre que duu el mateix títol que la conferència i escrit amb el periodista de divulgació científica Ivan Kiriow, que és escèptic en aquest tema. El volum fou publicat l’any 2019 per Michel Lafon.
L’acte es celebrarà a les 21h al complex esportiu Jo Maso. Desgraciadament no s’ha previst traducció simultània al català.

dissabte, 26 de juny de 2021

El nou informe Associació Aeronàutica i Astronáutica de França també està ara en línia

De forma gairebé paral·lela a que el Pentàgon donés a conèixer l'informe de l'Oficina del Director d'Intel·ligència Nacional dels EUA sobre els fenòmens aeris no identificats, l'Associació Aeronàutica i Astronàutica de França (3AF) - Comissió Tècnica de Sigma2 acaba de publicar el resultat de vuit anys d'investigació de casos OVNI. El seu informe, de 377 pàgines, no té res a veure en extensió ni en detall amb l'americà.
Segons es diu, atès el caràcter excepcional d'aquests fenòmens aeroespacials i la seva complexitat científica, el 2008 es va crear la Comissió Tècnica de 3AF, inicialment denominada PA, després SIGMA. A l'abril de 2013, el mandat de la Comissió SIGMA va ser redirigit cap a l'anàlisi científic i tècnic del casos anomenats  "D", inexplicables, segons la terminologia de GEIPAN), D'aquesta manera SIGMA2 va substituir SIGMA.
El seu treball és paral·lel i coordinat amb el del GEIPAN de l'Estat francès i d'organismes institucionals o no d'altres llocs del món, com ara el CEFAA de Xile.
 
 

Declaració del secretari de premsa del Pentàgon, John Kirby, sobre l'avaluació de fenòmens aeris no identificats publicat el 25 de juny

Avui, el director d’Intel·ligència Nacional ha lliurat al Congrés una avaluació preliminar sobre els fenòmens aeris no identificats (UAP, per l’expressió en anglès) i els avenços que Intel·ligència i el grup de treball UAP del Departament de Defensa han realitzat per a la comprensió d’aquesta amenaça.
Analitzar els UAPs és un esforç de col·laboració que implica molts departaments i agències, i el Departament agraeix a l’Oficina del Director d’Intel·ligència Nacional el lideratge per a aquesta avaluació, així com als altres departaments i agències que col·laboren.
Les incursions a les nostres àrees d’entrenament i a l’espai aeri delimitat plantegen problemes de seguretat en vols i operacions i poden suposar problemes de seguretat nacional. El Departament de defensa es pren molt seriosament els informes d’incursions, de qualsevol objecte aeri, identificat o no identificat, i investiga cadascun d’ells.
L'informe presentat avui posa de relleu els desafiaments associats a l'avaluació dels UAPs que es produeix a les instal·lacions o àrees d'entrenament vinculades amb el Departament de defensa o prop d'elles. L'informe també identifica la necessitat de millorar en els processos, les polítiques, les tecnologies i la formació per millorar la nostra capacitat d'entendre els UAP.
Amb aquest objectiu, la Vicesecretària de Defensa, Kathleen Hicks, s’ha dirigit avui a l'Oficina del Subsecretari de Defensa per a la Intel·ligència i Seguretat per tal de desenvolupar un pla per formalitzar la tasca realitzada fins ara pel Equip de recerca per als fenòmens aeris no identificats (UAPTF, Unidentified Aerial Phenomena Task Force, de l’Oficina de Intel·ligència Naval).
Aquest pla es desenvoluparà en coordinació amb diverses seccions del Departament de defensa, inclosos els departaments militars i els comandaments de combat, i amb Oficina del director nacional d'intel·ligència i d’altres organismes. El pla establirà procediments per sincronitzar la recopilació, la presentació d'informes i l'anàlisi dels UAP; proporcionar recomanacions per millorar la seguretat de les proves i entrenaments militars; i identificar els requisits per a l'establiment i el funcionament d’un nou protocol de seguiment des del Departament de defensa per liderar la tasca, inclosos l'alineació, els recursos, la dotació de personal, les autoritats i un calendari per a la seva implementació. 
 
La versió catalana de l'informe es pot llegir a: https://www.el-cei.org/2021/06/versio-catalana-durgencia-de-linforme.html
 
Traducció: Gentilesa de Gerard Casademon.
 
 

Publicat l'informe preliminar de l'Oficina del director d'Intel·ligència nacional dels EUA sobre fenòmens aeris no identificats

El document que s’ha publicat correspon a una valoració preliminar sobre els fenòmens aeris no identificats per part de l'Oficina del Director Nacional d’Intel·ligència (25 de juny de 2021). El Senat dels EUA va sol·licitar que es valorés el risc que suposessin els UAPs i el progrés realitzat per un Equip d’investigació del Departament de Defensa (UAPTF), creat per aquest propòsit a l’agost de 2020. 17 agències nord-americanes, han col·laborat en aquest informe.
La part no classificada, de 9 pàgines s’inicia amb un resum executiu que comença senyalant que hi ha només un nombre reduït d’informes amb dades d’alta qualitat el que impedeix extreure conclusions fermes sobre la naturalesa o intencions de la UAP. L’equip d’investigació s’ha concentrat en l’estudi d’informes ocorreguts entre novembre de 2004 i març de 2021.
Segons s'ha pogut llegir en d'algunes piulades la versió classificada d'aquest informe té més de 70 pàgines, 200 pàgines en annexos i 14 vídeos que duren uns 40 minuts. Cal recordar que alguns d'aquests vídeos no sembla que realment acreditin una altra cosa que mancances tècniques o professionals com ja s'havia indicat amb anterioritat.
El document fet públic indica que la majoria dels UAPs sobre els quals s'ha treballat probablement representen objectes físics i en un nombre limitat de casos semblen exhibir característiques de vol inusuals. Però també assenyala que les observacions podrien ser el resultat d’errors dels sensors, falsificació o percepció errònia de la persona observadora i requereix una anàlisi rigorosa addicional.
La revisió de 144 casos apunta que quan es puguin explicar els UAPs individualment, encaixaran en una de les cinc categories explicatives següents: confusions àrees, fenòmens atmosfèrics naturals, programes desenvolupats pel govern o la indústria nord-americana, sistemes de potències estrangeres; i un calaix de sastre per a altres successos.
Per a l’oficina nacional d’Intel·ligència, els UAPs plantegen clarament un problema de seguretat en els vols i podrem representar un desafiament per a la seguretat nacional dels EUA. El document enumera els passos necessaris per a un estudi detallat del problema, que necessita de molts recursos i una inversió econòmica addicional significativa. Naturalment, aquest és el moll de la qüestió, el que no exclou la natural prudència necessària amb la qual han d’actuar els Serveis d’intel·ligència.
Las principals conclusions no aporten gaire, malgrat que assumeixen que alguns UAPs poden atribuir-se a anomalies dels sensors. Però, crida especialment l’atenció l’escassa capacitat d’identificació de la natura i origen dels objectes. L’equip d’investigació solament ha pogut explicar un únic cas, un globus desinflat, entre els 144 analitzats, el que suposa un percentatge inferior al 1% !!!!! Sorprèn que amb aquesta taxa d’èxit es pugui establir en quines categories s’aconsegueix classificar els casos quan es puguin explicar tots. Si no saben què és, com poden categoritzar-ho? 
Com s'ha indicat, l’informe assenyala també l’existència de patrons de comportament de pilotatge dels UAPs, però no és molt coherent en les seves explicacions ja que apunta a una gran variabilitat i a que les dades son massa limitades. Per una altra part, sembla que els analistes no han considerat la tendència humana a exagerar i especular, especialment sota condicions d’incertesa, el que inclou naturalment a les/els pilots.
De tot això sembla que sorgirà un costós programa d’identificació electrònica i en temps real d’objectes a l’espai aeri o almenys és la intenció. Una versió real del reconeixement automàtic de naus i objectes que la ciència ficció ens brinda des de fa anys.
 
 
Gerard Casademon ha fet una traducció d'urgència del document.
 

Versió catalana d'urgència de l'informe preliminar de l'Oficina del director d'Intel·ligència nacional dels EUA sobre fenòmens aeris no identificats

Oficina del director de la Intel·ligència dels EUA 
Avaluació preliminar: fenòmens aeris no identificats 25 de juny de 2021
Abast i conjectures
 
Abast 
L'Oficina del Director d'Intel·ligència (ODNI) presenta aquest informe preliminar en resposta a la disposició de l'Informe del Senat 116-233, que acompanya la Llei d'Autorització d'Intel·ligència (IAA) per a l'any fiscal 2021, segons el qual el director nacional d'Intel·ligència, en consulta amb el Secretari de Defensa, ha de presentar una avaluació d'intel·ligència de l'amenaça que suposen els fenòmens aeris no identificats (UAP) i els avenços que l'Equip de recerca sobre fenòmens aeris no identificats (UAPTF) ha realitzat per comprendre aquesta amenaça.
Aquest informe proporciona una visió general per als responsables dels desafiaments associats a la caracterització de l'amenaça potencial que suposen els UAP, alhora que proporciona un mitjà per desenvolupar processos, polítiques, tecnologies i formació pertinents per al personal militar dels EUA i altres membres de Govern dels EUA en cas que es trobin amb UAPs, per tal de millorar la capacitat d'Intel·ligència per comprendre l'amenaça.
El director de l'UAPTF és el militar responsable de garantir la recopilació i consolidació escaient de les dades sobre els UAP. El conjunt de dades descrit en aquest informe es limita actualment a la informació del Govern dels Estats Units sobre els incidents ocorreguts entre novembre de 2004 i març de 2021. Les dades continuen sent recopilades i analitzats. La ODNI ha preparat aquest informe per als comitès d'Intel·ligència i de Serveis Armats del Congrés. La UAPTF i el Director d'Intel·ligència de les forces aèries han preparat la versió preliminar d’aquest informe, amb aportacions del USD(I&S), DIA, FBI, NRO, NGA, NSA, les Forces Aèries, l'Exèrcit, el Marines, la Marina, DARPA, FAA, la NOAA, NGA, el ODNI / NIM, ODNI/NCSC, i ODNI/NIC.
 
Conjectures
El sensor que registren UAPs generalment operen correctament i capturen suficients dades reals per permetre avaluacions inicials, però alguns UAPs poden ser atribuïbles a anomalies dels sensors.
 
RESUM EXECUTIU
La limitada quantitat d'informes d'alta qualitat sobre els fenòmens aeris no identificats (UAP) dificulta la nostra capacitat per treure conclusions fermes sobre la naturalesa o la intenció dels UAP. L'Equip de recreca sobre Fenòmens Aeris No Identificats (UAPTF) va examinar una sèrie d'informacions sobre els UAP descrits en els informes dels militars nord-americans i d'Intel·ligència, però a causa que els informes no tenien suficient especificitat, finalment va determinar que era necessari un procés d'informació únic i adaptat per proporcionar dades suficients per a l'anàlisi dels successos de UAP. Com a resultat, l’UAPTF ha concentrat la seva revisió en els informes que es van produir entre 2004 i 2021, la majoria dels quals són el resultat d'aquest nou procés adaptat per disposar de millor informació dels UAPs a través de formularis.
Molts dels UAP notificats probablement corresponen a objectes físics, atès que la majoria van ser detectats a través de múltiples sensors, incloent radar, infraroigs, dispositius electroòptics, detectors d’armament i observació visual.
En un nombre limitat d'incidents, els UAP semblaven mostrar característiques de vol inusuals. Aquestes possibilitats podrien ser el resultat d'errors dels sensors, fraus, o de la percepció errònia dels observadors i requereixen una anàlisi rigorosa addicional. És probable que hi hagi múltiples tipus d’UAPs que requereixin diferents explicacions basades en la gamma d'aparences i comportaments descrits en els informes disponibles.
La nostra anàlisi de les dades dóna suport a la idea que, si es resolen els incidents individuals de UAP, només entraran en una de les cinc categories explicatives potencials: confusions aèries, fenòmens atmosfèrics naturals, programes de desenvolupament de Govern o de la indústria nord-americana, sistemes de potències estrangeres i un calaix de sastre d’altres.
Els UAPs plantegen clarament un problema en la seguretat dels vols i poden suposar un repte per a la seguretat nacional dels EUA. Les preocupacions de seguretat se centren principalment en els pilots que s'enfronten a un domini aeri cada vegada més saturat. Els UAPs també representarien un repte per a la seguretat nacional si són plataformes de recol·lecció d’informació per part d’estrangers o proporcionen evidències que un enemic potencial ha desenvolupat una tecnologia innovadora o disruptiva.
La consolidació coherent dels informes de tot el govern federal, l'estandardització dels informes, l'augment de la recopilació i l'anàlisi, i un procés racionalitzat per a l'examen de tots aquests informes en relació amb una àmplia gamma de dades pertinents del Govern dels EUA han de permetre una anàlisi més sofisticada dels UAPs que probablement aprofundirà en la nostra comprensió del fenomen. Alguns d'aquests passos exigeixen molts recursos i requereixen una inversió addicional.
 
Informes disponibles molt poc concloents
Les dades limitades deixen a la majoria de les UAP sense explicació...
La limitació de les dades i la incoherència en la presentació d'informes són els principals problemes per avaluar els UAPs. No existia cap mecanisme estandarditzat de presentació d'informes fins que l'Armada en va establir un en març de 2019. La Força Aèria va adoptar posteriorment aquest mecanisme al novembre de 2020, però segueix limitant-se a la presentació d'informes a la Vicesecretaria. L’UAPTF va escoltar periòdicament de forma anecdòtica durant la seva investigació sobre d’altres observacions que es van produir però que mai es van recollir en cap document formal o informal d'aquests observadors.
Després d'estudiar detingudament aquesta informació, l’UAPTF es va centrar en els informes que incloïen UAPs presenciats per pilots militars i que recollits per sistemes que considerem fiables. Aquests informes descriuen incidents ocorreguts entre 2004 i 2021, la majoria dels quals es van produir en els dos últims anys, a mesura que el nou mecanisme de notificació es va fer més conegut per la comunitat de l’aviació militar. Vam poder identificar un cas UAP amb dades amb un alt nivell de confiança. En aquest cas, identifiquem l'objecte com un gran globus desinflant-se. Els altres segueixen sense explicació. 144 informes procedeixen de fonts del Govern dels EUA. D'ells, 80 informes incloïen l'observació amb múltiples sensors. La majoria dels informes descrits els UAP com objectes que interrompen en entrenaments planificats o d’altres activitats militars.
 
Reptes de recollida de  dades sobre els UAP 
Els estigmes socioculturals i les limitacions dels sensors segueixen sent obstacles per a la recollida de dades sobre els UAP. Malgrat que alguns desafiaments tècnics -com la forma de filtrar adequadament les interferències dels radars per garantir la seguretat del vol de les aeronaus militars i civils- tenen una llarga trajectòria dins la comunitat aeronàutica, altres són exclusius del conjunt de problemes relacionats amb els UAP. Els relats dels pilots d’operacions i dels analistes militars i d’Intel·ligència descriuen el menyspreu associat a l'observació dels UAP, a la notificació dels mateixos o a l'intent de discutir-ho amb els col·legues. Tot i que els efectes d'aquests estigmes han disminuït a mesura que els membres d'alt nivell de les comunitats científiques, de desenvolupament de polítiques, militars i d'intel·ligència es comprometen seriosament amb el tema en públic, el risc per a la reputació pot mantenir a molts observadors en silenci, complicant el seguiment científic del tema.
Els sensors instal·lats a les plataformes militars nord-americans solen estar dissenyats per complir missions específiques. En conseqüència, aquests sensors no solen ser adequats per identificar UAPs. Els punts d'observació dels sensors i el nombre de sensors que detecten simultàniament un objecte tenen un paper a l'hora de distingir els UAP dels objectes coneguts i de determinar si un UAP demostra una capacitat aeroespacial innovadora.
Els sensors òptics tenen l'avantatge de proporcionar certa informació sobre la mida relativa, la forma i l'estructura. Els sensors de radiofreqüència proporcionen informació més precisa sobre la velocitat i la distància. Però sorgeixen alguns possibles patrons. Tot i que els informes presenten una gran variabilitat i el conjunt de dades és massa limitat per permetre una anàlisi detallada de tendències o patrons, les observacions dels UAPs s'agrupen en funció de la seva forma, mida i, sobretot, de la seva propulsió.
Els albiraments d’UAPs també tendeixen a agrupar-se al voltant dels camps d'entrenament i proves dels Estats Units, però avaluem que això pot ser el resultat d'un biaix en la recopilació com a resultat d’una atenció selectiva, el major nombre de sensors d'última generació que operen en aquestes àrees, les expectatives de les unitats i la sensibilització per informar de les anomalies en llocs amb més necessitats de seguretat.
 
I un grapat d’UAPs semblen acreditar una tecnologia avançada
En 18 incidents, descrits en 21 informes, els observadors van informar de patrons de moviment o característiques de vol inusuals dels UAP. Alguns UAPs semblaven romandre estacionaris en mig de vents d’altitud, moure’s en contra de vent, maniobrar bruscament o desplaçar-se a una velocitat considerable, sense mitjans de propulsió discernibles. En un petit nombre de casos, els sistemes de les aeronaus militars van detectar energia de radiofreqüència associada als albiraments de UAPs. L’UAPTF posseeix una petita quantitat de dades que semblen mostrar als UAP accelerant o que són pilotats. Són necessaris anàlisis rigoroses addicionals per part de múltiples equips o grups d'experts tècnics per determinar la naturalesa i validesa d'aquestes dades. Estem duent a terme una anàlisi de més abast per determinar si realment hi ha tecnologies d'avantguarda darrera de les observacions.
 
Els UAPS probalment no tenen una explicació única
Els UAPs documentats en aquest limitat conjunt de dades mostren una sèrie de comportaments aeris, que donen suport a la possibilitat que hi hagi múltiples tipus de UAPs que requereixin diferents explicacions. La nostra anàlisi de les dades és consistent amb el fet que, si es resolen els incidents individuals de UAP, només entraran en una de les cinc categories explicatives possibles: senyals paràsits aeris, fenòmens atmosfèrics naturals, programes de desenvolupament de Govern dels EUA o de la indústria, sistemes estrangers i un calaix de sastre d’altres. Amb l'excepció d'un cas en el qual es va determinar amb alta seguretat que l’UAP era un senyal paràsit, específicament un globus que es desinfla, actualment no tenim prou informació al nostre conjunt de dades per atribuir els incidents a explicacions específiques.
 
Confusions aèries: Procedents d’objectes com ara ocells, globus, vehicles aeris recreatius no tripulats , o residus a l’aire com bosses de plàstic que esborronen els escenaris i afecten la capacitat d'un operador per identificar veritables objectius, com avions enemics.
 
Fenòmens atmosfèrics naturals: Els fenòmens atmosfèrics naturals inclouen cristalls de gel, humitat i fluctuacions tèrmiques que poden activar registres en alguns sistemes d'infraroigs i radars.
 
Programes de desenvolupament de Govern dels EUA o de la indústria: Algunes observacions de UAP podrien ser atribuïbles a desenvolupaments i programes classificats d'organitzacions nord-americanes. No obstant això, no hem pogut confirmar que aquests sistemes fossin responsables de cap dels informes de UAP que s’han recollit.
 
Sistemes estrangers: Alguns UAPs poden ser tecnologies desplegades per la Xina, Rússia o una altra nació o una entitat no governamental.
 
Altres: Tot i que la majoria dels UAPs descrits en el nostre conjunt de dades probablement romanguin sense identificar a causa de l'escassetat de dades o als problemes que plantegen el seu processament o l'anàlisi, és possible que necessitem coneixements científics addicionals per recopilar, analitzar i caracteritzar amb èxit alguns d'ells. Agruparíem aquests objectes en aquesta categoria a l'espera d'avenços científics que ens permetin comprendre'ls millor.
 
La UAPTF té la intenció de centrar l'anàlisi addicional en el petit nombre de casos en els quals els UAPs semblaven mostrar característiques de vol o de pilotatge inusuals.
 
 
Els UAPs amenacen la seguretat dels vols i, possiblement, la seguretat nacional 
Els UAP suposen un perill per a la seguretat dels vols i podrien suposar un perill més ampli si alguns casos representen una sofisticada recol·lecció de dades sobre les activitats militars dels Estats Units per part d'un govern estranger o demostren un avanç tecnològic aeroespacial per part d'un potencial enemic.
 
Problemes habituals a l'espai aeri
Quan els pilots es troben perills per a la seguretat, estan obligats a informar d'aquests situacions. Depenent de la ubicació, el volum i el comportament dels perills durant les incursions en els camps de tir, els pilots poden deixar de realitzar les seves proves i / o entrenaments i aterrar els seus avions, el que té un efecte dissuasiu en la presentació d'informes. L'UAPTF té 11 informes de casos en els quals els pilots van informar de situacions de quasi-accident amb un UAP.
 
Possibles reptes per a la seguretat nacional
Actualment no tenim dades que indiquin que els UAPs formen part d'un programa de recol·lecció de dades estranger o que són indicadors d'un avanç tecnològic important per part d'un enemic potencial. Seguim observant si hi ha indicis de tals programes, atès el desafiament de contra intel·ligència que suposarien, especialment perquè alguns UAPs han estat detectats a prop d'instal·lacions militars o per avions que porten els sistemes de sensors més avançats dels EUA.
 
 
Explicar les UAPs requerirà analítiques, recollida de dades i inversions en recursos
Estandarditzar la presentació d'informes, consolidar les dades, i aprofundir en l'anàlisi
D'acord amb les disposicions de l'Informe 116-233 de Senat, que acompanya IAA per a l'exercici 2021, l'objectiu a llarg termini de l’UAPTF és ampliar l'abast del seu treball per incloure en la seva anàlisi més successos d’UAPs documentats per una gamma més àmplia de personal i sistemes tècnics governamentals. A mesura que augmenti el conjunt de dades, també millorarà la capacitat de l’UAPTF per detectar tendències. L'objectiu inicial serà emprar algoritmes d'intel·ligència artificial/aprenentatge automàtic per agrupar i reconèixer similituds i patrons en les característiques de les dades. Conforme la base de dades vagi acumulant informació d'objectes aeris coneguts, com globus meteorològics, globus de gran altitud o de superpressió, i fauna silvestre, l'aprenentatge automàtic pot afegir eficàcia mitjançant l'avaluació prèvia dels informes de la UAP per veure si aquests registres coincideixen amb esdeveniments similars ja inclosos a la base de dades.
 
- L'UAPTF ha començat a desenvolupar fluxos de treball d’anàlisi i de processament interinstitucionals per garantir que tant la recopilació com l'anàlisi estiguin ben informats i coordinats. La majoria de les dades dels UAPs provenen dels informes de la Marina dels Estats Units, però s'estan realitzant esforços per estandarditzar els informes d'incidents en tots els serveis militars dels Estats Units i en d’altres organismes governamentals per garantir que s’obtenen totes les dades pertinents pel que fa a incidents particulars i qualsevol activitat dels Estats Units que pugui ser rellevant. L’UAPTF està treballant actualment per aconseguir informes addicionals, inclosos els de les Forces Aèries dels Estats Units (USAF), i ha començat a rebre dades de l'Administració Federal d'Aviació (FAA).
- Tot i que la recopilació de dades de la USAF ha estat històricament limitada, la USAF va començar un programa pilot de sis mesos al novembre de 2020 per recopilar documentació en les àrees més probables de trobar UAPs i està avaluant com normalitzar la futura recopilació, notificació i anàlisi a tota la Força Aèria.
- La FAA recull dades relacionades amb les UAPs durant el curs normal de gestió de les operacions de trànsit aeri. En general, la FAA recull aquestes dades quan els pilots i d’altres usuaris de l'espai aeri informen de successos inusuals o inesperats a l'Organització de Trànsit Aeri de la FAA.
 
A més a més, la FAA supervisa contínuament els seus sistemes cercant anomalies, generant informació addicional que pot ser útil per a l’UAPTF. La FAA és capaç d'aïllar les dades d'interès per a l’UAPTF i posar-les a la seva disposició. La FAA compta amb un programa de divulgació sòlid i eficaç que pot ajudar a l’UAPTF a arribar als membres de la comunitat d’aviació per fer saber la importància d'informar sobre els UAPs.
 
Ampliar la recopilació de dades
La UAPTF està buscant formes noves d'augmentar la recopilació d’àrees amb cúmuls de casos d’UAPs quan les forces nord-americanes no estan presents, com a forma d'establir una línia de base per a l'activitat dels UAPs "estàndard" i mitigar el biaix del recull en el conjunt de dades. Una de les propostes consisteix a utilitzar algoritmes avançats per buscar dades històriques captades i emmagatzemades procedents de radars.
L’UAPTF també té previst actualitzar la seva actual estratègia de recopilació interinstitucional d’UAPs, per tal d'utilitzar les plataformes i els mètodes de recopilació pertinents del Departament de Defensa i d’Intel·ligència.
 
Augmentar la inversió en recerca i desenvolupament
L’UAPTF ha indicat que el finançament addicional per a la recerca i el desenvolupament podria impulsar l'estudi futur dels temes exposats en aquest informe. Aquestes inversions han de guiar-se per una estratègia de recollida de dades dels UAPs, un Full de Ruta Tècnica de recerca i desenvolupament UAP i un Pla de el Programa UAP.
 
 
APÈNDIX A 
Definició de termes clau Aquest informe i les bases de dades de l'UAPTF utilitzen els següents termes per definir-los: 
 
Fenòmens aeris no identificats (Unidentified Aerial Phenomena, UAP): Fenòmens aeris no identificables immediatament. L'acrònim UAP representa la categoria més àmplia d'objectes aeris revisats per a la seva anàlisi.
 
Esdeveniment UAP: Una descripció holística d'un fet durant el qual un pilot o una tripulació aèria és testimoni (o detecta) d'un UAP. Incident UAP: Una part específica de l'esdeveniment.
 
Informe d’UAP: Documentació d'un esdeveniment UAP, que inclou cadenes de custòdia verificades i informació bàsica com l'hora, la data, el lloc i la descripció de l’UAP. Els informes UAP inclouen els successos «Range Fouler» i d’altres informes. Els aviadors de la Marina dels Estats Units defineixen un "range fouler" (prova horrorosa) com una activitat o objecte que interromp l'entrenament previst o una altra activitat militar en una zona d'operacions militars o espai aeri restringit. 
 
 
APÈNDIX B  
Informe del Senat que acompanya la Llei d'Autorització d'Intel·ligència per a l'Any Fiscal 2021 L'Informe del 'Senat 116-233, que acompanya la Llei d'Autorització d'Intel·ligència per a l'Any Fiscal 2021, estableix que el Director d’Intel·ligència, amb consulta al Secretari de Defensa i d’altres caps pertinents de les Agències de Govern dels Estats Units, ha de presentar una avaluació d'intel·ligència de l'amenaça plantejada pels UAP i el progrés que l’UAPTF ha fet per entendre aquesta amenaça. L'informe de l'Senat sol·licitava específicament que l'informe inclogués: 
 
1. Una anàlisi detallada de les dades i informes d'intel·ligència sobre UAP recollits o en poder de l'Oficina d'Intel·ligència Naval, incloses les dades i informes d'intel·ligència en mans de la UAPTF;
 
2. Una anàlisi detallada de les dades sobre fenòmens no identificats recollits per: a. la Intel·ligència Geoespacial; b. la Intel·ligència de Senyals; c. la Intel·ligència Humana; d. la Intel·ligència de Mesures i identificacions;
 
3. Una anàlisi detallada de les dades de l'Oficina Federal d'Investigació, derivades de les recerques sobre UAPs a l'espai aeri restringit dels Estats Units;
 
4. Una descripció detallada d'un procés interinstitucional que garanteixi una escaient recopilació de dades i l'anàlisi centralitzat de tots els informes d’UAPs per part del Govern Federal, sense importar el servei o l'agència que hagi aconseguit la informació;
 
5. La identificació d'un funcionari responsable del procés descrit a l'apartat 4:
 
6. La Identificació de possibles amenaces aeroespacials o d'un altre tipus per a la seguretat nacional plantejades pels UAPs, i avaluació de si aquesta activitat dels UAPs pot atribuir-se a un o més enemics estrangers;
 
7. Identificació de qualsevol incident UAP que indiqui que un enemic potencial ha arribat a capacitats aeroespacials avançades que podrien posar en perill les forces estratègiques o convencionals dels Estats Units;
 
8. Recomanacions relatives a una major recopilació de dades, a la millora de la recerca i el desenvolupament, al finançament addicional i a altres recursos. 
 
 
Traducció: Gentilesa de Gerard Casademon. 

dijous, 3 de juny de 2021

Continuen les notícies sobre ovnis i l’administració americana

L’important rotatiu americà The New York Times ha publicat aquest dijous la notícia que Pentàgon i la Intel·ligència dels seu país no han trobat proves que els fenòmens voladors no identificats observats per pilots militars els últims anys es corresponguin amb naus extraterrestres, però tampoc poden descartar-ho absolutament ni explicar els estranys moviments.
Segons aquest diari que parlí amb alts càrrecs de l’Administració que ja han rebut informació sobre les conclusions d’un informe que es presentarà al Congrés properament.
Aquest document, que es farà parcialment públic, s’espera amb enorme expectació. En ell, segons indica el mitja de comunicació, es determina que la immensa majoria dels més de 120 incidents en les dues últimes dècades no es s’originaren per cap tecnologia de les forces armades dels EUA o del govern, cosa que descartaria la possibilitat que els pilots que implicats s’haguessin trobat amb evidències de programes secrets.
La versió que es desclassificarà inclou poques conclusions fermes més. El document, per exemple, admet que és difícil explicar molts dels fenòmens observats, incloent-hi moviments com l’acceleració o la capacitat de canviar de direcció dels objectes voladors. Reconeix, així mateix, que potencials explicacions com que es tractés de fenòmens meteorològics no són consistents en tots els casos analitzats.
Les fonts del periòdic novaiorquès admeten que l’ambigüitat del que presenta el document significa que no es pot descartar taxativament l’origen extraterrestre. Reconeix també, a més amés que mantenir una part classificada continuarà alimentant teories i especulacions.
Pel que sembla alguns càrrecs de la Intel·ligència dels EUA creurien que alguns dels fenòmens voladors podrien estar vinculats a tecnologia experimental de Rússia o de la Xina, i segons les fonts del diari esmentat hi ha preocupació entre càrrecs militars i d’intel·ligència per la possibilitat que aquests països estiguin experimentant amb tecnologia hipersònica estiguin més avançats que els EUA en aquest camp.
Hom creu que, practicant una mica d’enginyeria social inversa a aquestes declaracions, es pot explicar força bé la realitat, si es considera el que ja es publicà aquí: és una manera que tenen de justificar demanar més recursos econòmics..

dimarts, 18 de maig de 2021

Militars americans i ovnis: de nou d'actualitat

Fa setmanes, sinó mesos que llegim notícies sobre els ovnis i les administracions americanes. Ara, el Comitè de control del Departament de Defensa dels EUA està disposat a examinar com el Pentàgon ha utilitzat els informes d'ovnis, o fenòmens aeris no identificats, com prefereixen anomenar-los. L'escrutini fou anunciat en una carta a principis d'aquest mes als líders del Pentàgon i signada per Randolph R. Stone, inspector general adjunt per a avaluacions. «L'objectiu d'aquesta avaluació és determinar fins a quin punt el Departament de Defensa ha pres mesures pel que fa als fenòmens aeris no identificats (UAP)», segons escrigué Stone a la carta. 
La investigació es produeix menys d'un mes després que el Pentàgon confirmés l'autenticitat de les fotos i vídeos de personal de la Marina dels Estats Units, presos en 2019, que semblaven mostrar objectes en forma de triangle parpellejant i movent-se a través dels núvols. Un altre conjunt de fotos de personal de la Marina mostrava tres objectes aparentment volant al cel, amb forma d'esfera, d’un gla i d’un dirigible metàl·lic. Està programat que el proper mes, l'Oficina del director d'Intel·ligència Nacional i d’altres agències lliurin els seus informes sobre els UAP al Congrés. 
L'abril passat, el Pentàgon publicà tres vídeos curts d'UAPs presos amb càmeres infraroges que semblaven mostrar objectes voladors movent-se ràpidament. Dos dels vídeos permeten observar a membres del servei que reaccionen sorpresos per la rapidesa amb què es mouen els objectes. Una veu especula que podria ser un dron. Quatre mesos després, el Pentàgon va crear un grup de treball per a comprendre millor «la naturalesa i els orígens dels UAP», segons indicà el Departament de Defensa en un comunicat. Tanmateix, alguns estudis independents realitzats a les gravacions suggereixen greus errors d’interpretació en la inferència d’aquestes suposades grans velocitats.
Però tornant al comunicat, el text continuava dient que «El Departament de Defensa i els departaments de les diferents armes militars prenen molt seriosament qualsevol incursió d'aeronaus no autoritzades en els nostres camps d'entrenament o dins de l’espai aeri i examinen cada informe. Això inclou exàmens d'incursions que inicialment s'informen com UAP quan l'observador no pot identificar immediatament el que ell o ella està observant».
 
Font: Butlletí de Notícies, núm. 11 (17 de maig de 2021).

divendres, 14 de maig de 2021

Una observació del 21 de gener del 2010 al Rosselló fou molt probablement un exercici militar

Segons ha publicat recentment OVNI66, l’observació de llums al cel del 21 de gener de 2010 que es va produir a diferents lloc del Rosselló es pot explicar a partir d’unes maniobres militars.
Entre les 18:20 i les 19:15 una quarantena de testimonis afirmaren haver observat llums taronges disposades horitzontalment al cel en direcció cap al mar, que es mantingueren estàtiques durant uns minuts per a desaparèixer després. Vint minuts més tard reaparegueren. Els observadors es trobaven a diversos punts situats tant a la costa Rossellonesa com més a l’interior, en poblacions com El Barcarès, Canet, Clairà, Pollestres, Sant Joan de Pladecorts, Perpinyà, Santa Maria la Mar, Millars, El Soler, Illa de Tet o el Ceret. I també al nord de Catalunya, a Occitània com ara Portèl de las Corbièras, a l’Aude o Linha d'Òrb, a l’Erau.
L'observació va tenir lloc en 3 fases: primer, 3 grans boles lluminoses alineades que a intervals regulars aparegueren al cel en direcció est. Foren descrites com si s’encenguessin al cel, de color groc amb una lleugera brillantor. Es disposaven horitzontalment, suspeses a l’aire, sense cap moviment aparent. Després "s'encengueren" a la dreta de la formació dues boles lluminoses més, resultant visibles 5 "boles". Finalment 2 més completaren la formació per la dreta.
Uns 10 o 20 minuts més tard, aparegueren 3 boles grogues brillants aproximadament al mateix lloc, però aquesta vegada estaven disposades en diagonal, com si estiguessin suspeses a l'aire. Pocs segons després, es produí la extinció final.
Malgrat les sospites que es tractava d’una activitat militar, ha estat ara que el bloc de Pascal Guillaumes s’ha decantat per a aquesta explicació basant-se en el treball d’Scott Brando, qui treballà en un cas similar a Carolina del Nord explicat com unes maniobres de llançament de paracaigudistes equipats amb torxes enceses i que són compatibles amb tots els testimonis recopilats del cas català.
El vídeo de l'explicació del cas americà es troba a la xarxa:
 

divendres, 12 de febrer de 2021

El pas dels satèl·lits Starlink per sobre de Mallorca acaba a la premsa

Segons va publicar ahir Ara Balears, una filera de més d'un centenar de llums sobrevolà l'illa de Mallorca dijous dematí, quan encara feia fosca, i alarmà diversos veïns de la Colònia de Sant Pere, a Artà. El primer que pensaren és si es tractava d'avions militars de l'Exèrcit de l'Aire espanyol, però pel que sembla no hi havia cap maniobra prevista.
Segons aquesta capçalera, el que veieren els veïns eren satèl·lits de l'empresa Starlink, ben visibles a
un quart i mig de set d'ahir. Els aparells són enlairats en tandes de 60 aprofitant les missions dels seus coets Falcon per a clients com la NASA, i ofereixen servei comercial d'accés a Internet.

dijous, 11 de febrer de 2021

Florida: Un OVNI, almenys durant un temps

Una de les fotografies de l'esdeveniment. Font: ZachCoveyTV / Twitter
 
El diari La Vanguàrdia ha publicat avui en la seva edició digital en espanyol la notícia que als cels de la regió estatunidenca de Florida s'ha vist un objecte volador no identificat en forma de flaix de llum que ha captat l'atenció de milers de persones. "Algú més veu això?", publicava un usuari en xarxes socials adjuntant un document visual del que estava presenciant en directe.
Les imatges no han trigat a córrer per les xarxes socials sota etiquetes com #ovni o #paranormal, fins que el meteoròleg de l'CBS, Zach Covey, ha explicat que aquesta corresponia a un míssil balístic SLBM Trident II de l’armada nord-americana.

dimecres, 20 de gener de 2021

Publicat el número 7 de la revista Papers d'Ovnis corresponent a l'any 2020

 

 

Ja es troba disponible el número 7 de la publicació en sèrie Nous Papers d'Ovnis.

El volum inclou un extens article sobre el naixement de la ufologia a Catalunya i el seu desenvolupament durant els anys 50 del passat segle, així com un altre sobre l'estat de la qüestió sobre el flap de 1954 al Rosselló.
En el número també es pot trobar un article sobre una observació de l'any 1967 en la qual un dels protagonista i informador fou el famós escriptor Carles Fages de Climent; la ressenya estadística bàsica dels casos recollits pel CEI l'any 2020, així com les seccions habituals amb articles procedents d'aquest blog i el recull d'algunes notícies de procedència hemerogràfica

La revista es pot llegir en línia a través d'ISSUU, baixar en PDF des de Mediafire; o bé adquirir-lo de manera impresa sota comanda a preu de cost.
 

dissabte, 5 de setembre de 2020


La Mallorca Film Comission, organització encarregada de promoure l'illa de Mallorca com a plató televisiu i cinematogràfic, organitzà un concurs de curtmetratges durant el confinament pel Covid-19. Els guanyadors es conegueren ahir durant l’acte de lliurament dels premis celebrat al Museu de Mallorca. 
El primer premí correspongué a Avistament 1978, una producció de Guillem Miró que combina amb gran encert la casuística ovni de Mallorca amb les conspiracions a la Xarxa.
El vídeo es troba disponible a: https://www.instagram.com/tv/CC5uDUQDqnd/?hl=ca.

dimarts, 25 d’agost de 2020

Llum estranya a Talteüll

 
 
OVNI66 ha publicat recentment informació sobre una observació produïda el dimecres 29 de juliol a les 21.45 hores. Les dades les va rebre Pascal Guillaumes el 7 d’agost a través del formulari en línia. 
Segons el registre publicat, l’albirament durà uns 4 minuts i els testimonis foren 2 persones, l’informador, de 35 anys, i el seu pare de 65. Pel que es dedueix, ambdós es trobaven al jardí de casa del primer, dins de la població. Una part del procés fou enregistrat amb un mòbil.
Segons la descripció es tractà d’una llum blava intermitent, més intensa que la de l’estació espacial internacional. A l’inici, l’observador de més edat veié sobre les muntanyes dels voltants de Talteüll i procedent del nord, una llum blava que parpellejava. Aparentment es posà sobre la muntanya i després reprengué el vol, moment en el qual es començà a gravar el vídeo, on la llum apareix blanca, en lloc de blava.
La llum es traslladava d’esquerra a dreta parpellejant amb una freqüència de 0,5 Hz fins que es produí un canvi passant de dreta a esquerra amb molta rapidesa i després desapareixent.En cap moment es sentí cap soroll.
L’anàlisi detallat realitzat sobre el vídeo, així com d’altres detalls porten a Guillaumes a suposar que es tracta d'un llum estroboscòpic incorporat a un dron. Aquesta hipòtesi és compatible amb tots els aspectes de l'observació com ara els moviments, la freqüència lluminosa enregistrada i l'absència de navegació aèria a la zona. 

divendres, 7 d’agost de 2020

Llum vermella sobre el cel de Vilanova de Raò

OVNI66 ha publicat una observació d’un no identificat ocorreguda el proppassat diumenge a Vilanova de Raò a les 21.31, hora local. La informació procedeix d’un formulari en línia.

Segons el seu relat, l’informant no identificat era a casa d’un amic, al costat del supermercat Casino, quan aquest va veure una llum vermella incandescent al cel i immediatament li va assenyalar, de manera que també va poder-la contemplar, així com la seva filla. Es movia en direcció Nord-est, Perpinyà – Salelles, seguint una trajectòria recta formant un angle d’uns 30º amb moviments lleugerament a sacsejades. Al damunt s’hi veia com un lleuger fum negre que va romandre durant uns instants quan la llums va desaparèixer. L’observació va durar només uns 10 o 15 segons, sense temps de fer una fotografia. No es va sentir cap soroll.

El testimoni anònim, que només ha deixat un correu electrònic i no ha contestat de moment a les preguntes d’OVNI 66, ha indicat que no es podia tractar ni d’un avió ni d’un helicòpter. El cel estava lleugerament ennuvolat i feia una mica de vent.

Pascal Guillaumes, propietari de la pàgina web, assenyala que la descripció, malgrat ésser succinta, recorda la d’una bengala o un coet pirotècnic, el que explicaria la persistència del fum en extingir-se la llum. Aquesta hipòtesi seria força compatible amb la duració, la trajectòria contra el vent que bufava de nord-oest, amb ratxes fortes i la desaparició sobtada.

Guillaumes recorda que la persona testimoni, en el seu relat, considera que no podia ser un avió o un helicòpter, cosa a la qual caldria sumar les llanternes xineses, globus o qualsevol objecte sense propulsió pròpia, degut a la direcció del vent que era contrària, de nord-oest a sud-est, a 24 km/h amb ratxes del doble de velocitat.

dissabte, 13 de juny de 2020

Recordant Soller

 

El setmanari digital d'informació sobre Soller ha publicat un article d'opinió que recorda breument la suposada vinculació de la població amb el cas Manises i la fama de Juan José Benítez. 

 

dissabte, 2 de maig de 2020

Ovni sobre Gavà

Segons Gava.info, alguns veïns de Gavà van informar abans d’ahir de l'albirament d'un ovni  cap a les 11 hores del dia anterior al matí a la població del Baix Llobregat i rodalies.
Els testimonis asseguraven haver vist aquest objecte moure’s pels cels de Gavà i Viladecans, desplaçant-se amb rapidesa cap al port de Barcelona i Montjuïc. Els que veieren l'objecte destacaren que volava molt alt i es movia grans distàncies.
Consideraven, sempre segons l’informatiu, que no era un globus perquè es traslladava lateralment d’una zona a una altra. Igualment mantenien que no tenia aspecte d'un típic vehicle aeri no tripulat. Un testimoni assenyalà que «era bastant gros i difícilment es pot gestionar un dron des de Gavà fins a Barcelona. També caldria tenir en compte que està prohibit fer volar un dron a menys de 8 km d'un aeroport».
El vídeo que aquí enllacem fou enregistrat per en Joan, veí de l'edifici del Mercadona, al barri de Can Ribes.
Era un globus? 

Font: 
«VÍDEO: Avistamiento de un ovni en Gavà y Viladecans». Gava.info (en línia). 30 d'abril de 2020.

divendres, 1 de maig de 2020

El Pentàgon publica oficialment vídeos d'ovnis

El departament de Defensa dels Estats Units ha fet oficialment públic aquest dilluns passat diversos vídeos en els quals es poden veure objectes voladors no identificats que han estat enregistrats des d'avions militars nord-americans amb càmeres d'infrarojos.
Els vídeos ja es coneixien des de feia temps i havien estat reconeguts com a autèntics per l'aviació dels Estats Units. Ara el Pentàgon els publica a la seva web «per aclarir qualsevol mala interpretació per part del públic sobre si els enregistrament que circulen eren reals o no o si hi ha alguna cosa més als vídeos». «Els fenòmens aeris observats en els vídeos continuen etiquetats com a no identificats», diu el Pentàgon en la nota publicada a la seva web.
Segons els vídeo disponible a https://www.youtube.com/watch?v=Q7jcBGLIpus,l’origen dels fets van ser avions en dos vídeos i globus en un altre.

dijous, 23 d’abril de 2020

Pandèmies, extraterrestres i desinformació

Carles Ayats, en un recent article d'opinió a l'Emporda.info, esmenta que hi ha polítics que han menystingut el COVID19 i han acabat a l'UCI. També ens diu que alguns líders religiosos que en culpaven les celebracions de l'Orgull Gai han acabat infectats. I que entre el grapat de teories de tipus conspirador sobre el coronavirus, també alguns han plantejat un origen extraterrestre.
La contribució electrònica, potser per això de l'origen alienígena que alguns han volgut veure en la pandèmia, continua fent-se ressò d’un increment d'albiraments d'ovnis a Flandes des de primers d'abril, més de cinquanta en només cinc dies. I també de les observacions catalanes que sobretot han girat a l’entorn de La Vanguardia, i a les quals ja ens hem referit.
Mirant a prop de casa, Carles Ayats evoca el cas dels soldats de guàrdia  de l'Esquadró de Vigilància Aèria del Puig Pení de març de 1971, venint a dir que manca una resposta per al succés. Nosaltres indiquem que es pot trobar i ben detallada en un article de Emma P. Rodríguez publicat al número 5 de l’etapa actual de Papers d’Ovnis.
L’autor lliga el cas amb el del 13 de setembre de 1991, quan s’observà una esfera aplatada sobrevolant la mateixa base. Si bé l'informe oficial de la Defensa espanyola no dóna una explicació final de l’esdeveniment, és compatible amb el reflex d’un focus làser en els núvols tal i com ja es va suggerir el desembre de 1995, també a Papers d’Ovnis (núm. 23-24 de la 1a època).

dimarts, 14 d’abril de 2020

Venus juga a Eivissa

El Diario de Ibiza ha publicat avui un article segons els qual la nit del passat 7 d'abril molts ciutadans de l'illa van gravar amb els seus mòbils una enorme llum blanca amb aurèola sobre el cel de les Pitiüses.
Segons aquest mitjà les xarxes socials es van omplir de fotos i vídeos d'aquest objecte desconegut, referint-se a ell en alguns casos com a un OVNI.
L'article recull les explicacions d'alguns físics que redueixen el cas a una molt probable observació d'un Venus molt brillant, així com, en el cas de les gravacions, desenfocament i aberracions òptiques. 
Pot resultar interessant llegir també l'anterior entrada d'aquest bloc de notes «La Vanguardia" i l'estranya llum».

dijous, 9 d’abril de 2020

«La Vanguardia» i l'estranya llum

El diari La Vanguardia va llançar el passat 4 d’abril un repte al seus lectors digitals  aprofitant el fet del confinament pel Covid19 i algunes llums que s’estaven veient al cel de Catalunya i del País Valencià. El rotatiu ha publicat algunes de les respostes obtingudes.

En un article del dia 5, actualitzat el 6 assenyala, evidentment amb exageració, que s’està convertint en «el gran misteri de l'època de confinament de la pandèmia de la Covid-19» i que podria tenir una explicació relacionada amb la cobertura d'Internet. En aquest sentit es pregunta la persona autora no identificada si té a veure amb el Projecte Loon, com alguns astrònoms haurien apuntat (globus d’heli a gran altitud per a una xarxa 5G) malgrat que indiquen que hi ha altres hipòtesis, com l'Estació Espacial Internacional (ISS), o els satèl·lits Starlink que ja han estat aparentment responsables d’algunes observacions singulars darrerament.

Un dels testimonis recollits per l’article és el de Glòria Lloveras. Segons el seu relat la nit del divendres 3 d’abril, trobant-se a Camallera, a l’Alt Empordà, entre dos i tres quarts de deu de la nit van veure una gran resplendor des de dins de casa seva i van eixir de seguida al jardí. Llavors veieren el que descriu com «una gran bola de llum vermella que donava la impressió que era molt a prop, a sobre nostre». «S'anà allunyant i allargant-se fins convertir-se en una mena d'estel que també acabà desapareixent a l'horitzó. Anava en direcció sud-est. Hem cercat i es veu que ningú més ho va veure. Finalment ho hem trobat al vostre diari».

Un altre testimoni, Fabián Cukier, comenta que la nit del 4 d’abril, a Barcelona estant, ell i d’altres testimonis havien vist «la llum». La comparen amb una estrella, però molt més lluminosa i aparentment propera. I afegeix que el «seu moviment acompanyava el de la resta de les estrelles, o sigui, gairebé res. Al cap de 30 o 40 minuts ja s'havia amagat darrere dels edificis. Facilitem aquí un dels vídeos compartits. Cristóbal Ordóñez, des de Sabadell, al Vallès Occidental, descriu el seu relat de l’observació també de la nit del dia 3:
«[El] que vam veure nosaltres no s'ajusta al que posen els vídeos d'altres lectors, ni tampoc l'hora, però veient la raresa de tot això no tinc ni idea de si ni tan sols té alguna cosa a veure, però és igualment curiós.
El tema és que estàvem fent una barbacoa al pati del nostre habitatge a Sabadell per sopar i eren sobre les 21 h, quan albirem una mena de bola de foc que va travessar el firmament per sobre nostre.
Era massa gran com per ser un avió, tampoc [un] helicòpter, i no era cap estrella. Podria ser un dron? La veritat és que no tenia pinta, però jutgin vostès mateixos.
Adjunto vídeo que vam gravar amb el mòbil. La forma de l'objecte era tipus bola de foc, i això és el que ens va cridar l'atenció».Anabel González, des de Sant Boi, al baix Llobregat, informa que cap a les 10 de la nit va sortir amb la seva parella al pati de la seva finca i van poder observar al cel una llum amb varietats de color, intensitats i grandària. Ràpidament van fer fotos algunes de les quals apareixen a l’article.Rubén Dario, des de Tarragona, també comparteix una fotografia presa el 3 d’abril de «la misteriosa llum».


Algú que signa com Gilmet Hermes fa saber que enregistrà diversos vídeos des de Can Vidalet, a l'Hospitalet de Llobregat. Es tracta, segons aquest testimoni, d’un «[o]bjecte d'energia neta [que] sobrevola l'Hospitalet direcció a l'aeroport del Prat». En aquest cas no hi ha material gràfic penjat...

Tània Serrano, aporta un vídeo filmat el dia següent des de Castelldefels, passats dos quarts d’onze de la nit. Afegeix que no s’escoltava cap soroll i que «es veia brillar molt al cel» i que a les dotze ja no era visible. També assenyala que «Diuen que pot ser un efecte de el mòbil (però la lluna si la graves no gira). L'efecte d'ampliar sí que ho fa el mòbil, també diuen que pot ser Venus (i tota la resta de teories)».

L’escrit de La Vanguardia inclou diverses referències estrangeres (Argentina, l'Equador, i Espanya). Finalment acaba amb unes explicacions d’Ángel Molina, concloent que molt del material penjat es correspon amb Venus, visible després del vespre mirant en direcció oest, ja que va darrere del Sol. Aquest astrònom aficionat recorda que a l'hivern, un altre objecte que sovint «es confon amb suposades naus extraterrestres en vídeos com aquests és l'estrella Sírius». També assenyala que molts dels efectes de les gravacions es deuen a les errades durant l’enfocament de la càmera d’un objecte que es troba massa lluny. 
D'altra banda, les formes anulars en moviment, són un tipus d'aberració òptica esfèrica que es donen segons la ubicació i la mida relativa de l'objecte que s'intenta enregistrar, del zoom i de la qualitat de la lent.
L’article posa en evidència ben clarament que el volum dels anomenats «casos ovni» depèn de l’atenció que els mitjans de comunicació donen a aquestes observacions i, a falta d'aquests, del nombre d'ufòlegs. Naturalment, a l'època de les xarxes socials i la publicació digital, Internet està plena de vídeos i fotografies d’albiraments, però sense el suport d’un mitjà audiovisual de referència darrere o d’un ufòleg prou conegut, el nombre de visites i la propagació és extremadament minse. 

Font:
«Alud de testimonios sobre la luz misteriosa: ¿Es el Proyecto Loon? ¿O tan solo la ISS?». La Vanguardia [en línia]. 5 d'abril de 2020. Actualització 6 d'abril de 2020. Disponible a: <https://translate.google.es/translate?hl=ca&sl=es&tl=ca&u=https%3A%2F%2Fwww.lavanguardia.com%2Fparticipacion%2Fretos%2F20200405%2F48325711325%2Ftestimonios-imagenes-avistamientos-luz-misteriosa-proyecto-loon-google.html>.

diumenge, 29 de març de 2020

«Sàpiens» publica un artícle sobre OVNIs


Al número d'abril de la revista Sàpiens es publica un article de Jordi Finestres sobre els OVNIs a Catalunya, centrat essencialment en els casos en documents desclassificats pel Ministeri de defensa espanyol.
Aquest paper no està de moment disponible en accés obert, però es pot accedir mitjançant l'adquisició de la versió digital.

dilluns, 23 de març de 2020

Un article de l'«Ara Balears» evoca les històries d'ovnis de la serra de Tramuntana i es Vedrà

Ahir diumenge es publicà un article de n'Antoni Janer Torrens al setmanari Ara Balears dins de la secció «Turista de coa d'ull». L'autor repassa el fenomen cultural dels OVNI a finals dels 70 a Mallorca, així com el mite del Triangle del silenci i es Vedrà.
L'article es pot consultar en una versió en línia.

dissabte, 21 de març de 2020

Una notícia d'un fenòmen aeri a Manresa el 1921

En una notícia procedent del Daily Courier de Connellsville, Pennsilvània, publicada el 3 de novembre de 1921, es parla de la presencia al cels manresans d'un cos lluminós descrit com un «meteor rectangular».
La breu ressenya periodística indica que el singular fenomen s'observà després d'una tempesta sobre la capital del Bages:
«Un gran cos rectangular lluminós creuà el firmament de nord a est a gran velocitat tremenda. El seguia una cua lluminosa de la qual queien el que semblaven espurnes. Es creu que fou un meteor».
La notícia també aparegué almenys en un diari espanyol. Llegim en un rotatiu de Sòria:
«Comuniquen de Barcelona que abans d’ahir s’observà a Manresa un curiós fenomen atmosfèric, que es produí després d’una violenta tempesta.
Un cos lluminós, de mida gran i forma romboïdal, creuà l’espai en direcció Nord a Est, movent-se a una velocitat extraordinària i a considerable altitud.
A aquest cos el seguia una cua lluminosa, semblant a la dels cometes i de la qual se’n desprenien espurnes.
La creença general és que es tracta d’un bòlid, si bé fins ara no s’ha tingut notícia que hagi caigut a cap lloc.
La gent diu: Senyal de guerra».
La forma descrita és evidentment molt estranya per raons aerodinàmiques i no és descartable algun fenomen òptic que en modifiques l'observació.
També té interès la diferència de temps entre la publicació en el diari espanyol i el dels Estats Units.
Observem finalment que encara es menciona en el diari espanyol una referència a la interpretació dels fenòmens aeris singulars en clau de possible mal presagi.
 
Fonts:
«Curioso fenómeno atmosférico». Noticiero de Soria (16 juny 1921), p. 2.
«Rectangular meteor seen». The Daily Courier (3 novembre 1921).

diumenge, 8 de març de 2020

Cadena de llums mòbils sobre Catalunya

4f1076df.jpg
Imatge d'una cadena de satèl·lits Starlink capturada per l'astrònom James Whitney Young el novembre de 2019.

El proppassat dijous, nombroses persones van veure una cadena de llums en moviment sobre el cel del Barcelonès, Baix Ebre, Baix Llobregat, Baix Penedès, el Garraf, el Maresme, el Vallès occidental i oriental, i d’altres comarques catalanes; però també des del País Valencià. Els i les testimonis situaren la seva observació sobre les 20.00 hores aproximadament.
Pel que sembla es tractà de satèl·lits Starlink, una constel·lació de dispositius de telecomunicacions construïda per la companyia nord-americana SpaceX per a proporcionar accés a Internet. La constel·lació constarà de milers de petits aparells que es mouran en una òrbita baixa.
Els dos primers aparells de prova es van llançar el febrer de 2018. Un segon conjunt de 60 satèl·lits es posaren en òrbita el 24 de maig de 2019. A aquest llançament massiu l'han seguit fins ara 4 més.
Des del primer moment han sovintejat les crítiques d'astrònoms que veuen com la gran quantitat de satèl·lits perjudica la qualitat de les seves observacions. La companyia ha assegurat que dotarà els satèl·lits d'un recobriment especial a la cara inferior perquè reflecteixin menys la llum. En qualsevol cas, després del llançament inicial els satèl·lits augmenten l'altitud de la seva orbita de gir, per la qual cosa tendeix a disminuir la brillantor quan passen es dies. Les posicions precises i la magnitud aparent es poden conèixer a través de Heavens-above.com configurant-ne la ubicació.
Les observacions espontànies d'starlinks han originat que s’hagi parlat d’ovnis en diverses ocasions, com aquesta recent que ha comptat amb l’efecte crida de testimonis de La Vanguardia.

dissabte, 29 de febrer de 2020

Ovni vist des de la Zona FrancaAlberto de Mataró ha explicat que es trobava treballant al port de Barcelona amb un company a la Zona Franca del Port de Barcelona quan van veure una llum brillant al cel. Sobtadament va començar a perdre altura a gran velocitat. Posteriorment va arribar una segona llum aparentment més petita i que es va posar a sota de la primera, de manera que s’acabà acoblant a ella.
La data concreta del fet és indeterminada, però segurament és de febrer o, com a molt, de gener.
Podria tractar-se aeri mal interpretat o bé d'algun tipus de reflex, 

Font:
«Estas son las imágenes del OVNI de Barcelona». Los40.com [en línia], 24 de febrer de 2020.