dimecres, 11 de novembre del 2009

Ovni sobre l'Horta de València

Recentment la revista Más Allá ha publicat una carta d'un lector referint un cas ovni en data indeterminada als voltants d'Alaquàs, a la comarca de l'Horta (País Valencià).
Es pot trobar un resum a www.documentant.net.

dilluns, 2 de novembre del 2009

Publicación de un trabajo sobre la desclasificación OVNI a nivel mundial

Vicente Juan Ballester Olmos ha publicado en la Red el artículo «ESTADO ACTUAL DE LA DESCLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN OVNI EN EL MUNDO».
Se trata de la primera síntesis realizada sobre la situación mundial de la desclasificación de archivos OVNI por parte de los gobiernos.

El archivo está disponible en: <www.anomalia.org>.

Publication of paper on woldwide UFO declassification

Has been published the paper STATE-OF-THE-ART IN UFO DISCLOSURE WORLDWIDE by Vicente-Juan Ballester Olmos.
This is the first synthesis or synopsis ever done of the status of declassification or release of official UFO archives by every Government in the world.

This paper is available at <www.anomalia.org>.

Publicació d'un treball sobre la desclassificació OVNI a nivell mundial

Vicente Juan Ballester Olmos ha publicat a la Xarxa un article titulat «Estat actual de la desclassificació d’informació ovni en el món». L'assaig es pot trobar en dues versions originals: anglès i espanyol i també traduït al català.
 El treball resumeix el resultat d'una recerca sobre els diferents programes de desclassificació d'informació oficial OVNI arreu del món.