dijous, 21 d’octubre del 2021

Estudi històric

 

El professor de la Universitat de Barcelona Jordi Ardanuy ha publicat recent el volum L’arribada dels plats voladors a Catalunya: una aproximació històrica, un llibre dedicat a recollir la història social i cultural a Catalunya dels primers anys dels primers anys del fenomen.
El treball, elaborat tan a partir de les escasses fonts secundàries existents fins ara, així com de fonts primàries hemerogràfiques i d'arxiu, mostra les reaccions que provocaren les primeres notícies sobre aquest fenòmens que arribaven, primer des de l'altre costat de l'Atlàntic, i posteriorment de llocs més propers com Franca i Espanya, fins que aparegueren les primeres notícies de successos a nivell nacional.
El llibre també posa de manifest una certa evolució diferent entre el Rosselló i comarques més meridionals per la marcada diferència política i cultural entre París i Madrid.
El llibre ha estat publicat per Ca sa Mina de Palamós.