dissabte, 11 de març del 2006

El projecte FOTOCAT

Des de fa diversos anys Vicente Juan Ballester ve desenvolupant, sota els auspicis de la Fundació Anomalia www.anomalia.org, un catàleg internacional de referències d'albiraments fotogràfics ovni. Es tracta del Projecte FOTOCAT, un registre de casos, tant inexplicats com solucionats, de fotos, pel·lícules o vídeos d'aparicions d'objectes volants no identificats

A l'actualitat, aquest catàleg recull ja més de 6.350 informes, amb el que s'ha convertit en la base de dades mundials més extensa sobre aquest tipus de casuística. La finalitat de FOTOCAT és reunir la informació bàsica de totes les fonts de documentació relatives als casos d'aquest tipus, després de la revisió de la literatura especialitzada, revistes, aportacions d'investigadors, etc., sobre la base inicial dels meus propis arxius.

Quan aquest procés de recopilació estiga finalitzat, el registre complet de dades es posarà a disposició de tots els investigadors sense excepció, habilitant per a això un portal en Internet a on tot el món tinga accés indiscriminat i gratuït, per a servir-se d'aquest treball per als seus propis estudis i coneixement.

Trimestralment s’edita un informe que va donant informació sobre del progrés del projecte i de les col·laboracions rebudes disponible a fotocat.blogspot.com.

La col·laboració dels estudiosos nacionals i regionals és vital, ja que són ells els qui millor coneixen els casos ovni ocorreguts en les seues àrees d'influència.

Quant a Espanya, FOTOCAT diposa avui amb 537 casos, xifra important però de segur inferior al suma real de casos d'aqueixa categoria ocorreguts a l’Estat.