dissabte, 24 de febrer del 2007

Enquesta sobre els llamps globulars

Ufòlegs i científics s'alien a la recerca d'observacions dels llamps globulars

Un dels misteris més conspicus de la naturalesa – pel poc que se sap del mateix - és el fenomen atmosfèric denominat llamp globular. En efecte, a pesar que la literatura científica sobre aquestes manifestacions lluminoses espontànies data de finals del segle XIX, encara no s'ha donat amb l'exacte mecanisme físic que les produeix.
Es tracta d'un fenomen dotat de llum pròpia que apareix normalment durant les tempestats, té una durada molt breu, es caracteritza per tenir un diàmetre reduït, una densitat superior a la de l'aire, una considerable quantitat d'energia per centímetre cúbic, alta temperatura i una capacitat dinàmica pròpia. No obstant, no s'ha aconseguit desenvolupar un model únic per a aquest fenomen perquè semblen coexistir diversos tipus de raigs globulars, uns inerts i altres explosius, uns diminuts i altres de grans mides, uns de vida curta i altres de llarga durada, uns ocorreguts durant tempestats elèctriques i altres en absència de mal temps, etc. Per això, tampoc hi ha una explicació científica que satisfaci tots els paràmetres observats en els milers de casos estudiats en tot el món.
Ara un equip d'investigadors està procedint amb aquest anunci a sol·licitar als ciutadans que creguin haver tingut l'oportunitat d'observar el fenomen dels llamps globulars, que ho comuniquen perquè els seus testimonis puguin ser estudiats científicament.
L'ufòleg valencià, Vicente Juan Ballester Olmos, autor de diversos treballs sobre el fenomen OVNI en espanyol i anglès, el psicòleg argentí establert a Madrid Heriberto Janosch González i el doctor. Alexander G. Keul, de la Universitat de Salzburg (Àustria) han format un equip per a la recopilació i estudi dels testimonis de llamps globulars a Espanya.
Qualsevol testimoni del fenòmens pot dirigir-se per carta a l’apartat de correus 12.140, 46080 de València, o per correu electrònic a l’adreça fotocat@anomalia.org.

Fonts:
- Vicente Juan Ballester Olmos. «Programa de recogida de testimonios de observación del "rayo en bola"», Ufologia.yahoogroups.com (21 de febrer de 2007).
- Mistèric [pseudònim de grup]. «Enquesta sobre els llamps globulars». xenologia.blogspot.com
(22 de febrer de 2007).