dissabte, 6 de maig del 2006

Sobre el cas del 14 de març a Huelva

En una notícia publicada per en José Manuel Garcia Bautista en el número de maig d’Año Cero, es fa ressò de l’albirament de vuit llums que volaven en formació a Huelva el passat 14 de març, cas del qual ja vàrem informar el 20 de març.
Segons aquesta font, el fenomen es prolongar des de les 21.29 fins a les 21.45 i seguia una trajectòria de ponent a llevant. S’hauria observat una cosa similar en la demarcació de Cadis a les 21.50.
Garcia Bautista esmenta la dificultat d’atribuir el fet a proves d’artilleria, com va apuntar la Guardia Civil, car l’albirament va durar molt de temps i no hi havia cap limitació de seguretat a la zona per a l’aviació comercial.
El diligent investigador realitzà comprovacions per tal de reduir les possibilitats de trànsits aeris convencionals o proves realitzades per l’INTA a El Arenosillo (Huelva).