dissabte, 29 d’abril del 2006

El satèl·lit Sich-1 es desintegra sobre Andalusia. Diverses peces produeixen un bòlid artificial sobre els cels de Màlaga

Tal i com l'Aerospace Corporation predigué, el bòlid observat sobre cels andalusos el passat 15 d'abril va ser produït per la reentrada i desintegració del satèl·lit Sich-1 llançat des del cosmòdrom de Plesetsk el 24 de desembre del 2004.
En ser una reentrada descontrolada, alguns fragments es desintegraren però d’altres arribaren al terra. En travessar les capes més profundes de l'atmosfera el satèl·lit es fracturà produint el manoll de boles de foc que resulta un espectacle prou inusual. Això passà el dissabte 15 d'abril a les 20h 54m.
L’impressionant succés que durà entorn del minut va ser àmpliament observat des d'Andalusia occidental però també des del Marroc i el Sud de Portugal.
És possible que es generin informes ovni que puguin ser deguts a la dita causa. Tres enllaços amb informació del succés: