dissabte, 21 de març del 2020

Una notícia d'un fenòmen aeri a Manresa el 1921

En una notícia procedent del Daily Courier de Connellsville, Pennsilvània, publicada el 3 de novembre de 1921, es parla de la presencia al cels manresans d'un cos lluminós descrit com un «meteor rectangular».
La breu ressenya periodística indica que el singular fenomen s'observà després d'una tempesta sobre la capital del Bages:
«Un gran cos rectangular lluminós creuà el firmament de nord a est a gran velocitat tremenda. El seguia una cua lluminosa de la qual queien el que semblaven espurnes. Es creu que fou un meteor».
La notícia també aparegué almenys en un diari espanyol. Llegim en un rotatiu de Sòria:
«Comuniquen de Barcelona que abans d’ahir s’observà a Manresa un curiós fenomen atmosfèric, que es produí després d’una violenta tempesta.
Un cos lluminós, de mida gran i forma romboïdal, creuà l’espai en direcció Nord a Est, movent-se a una velocitat extraordinària i a considerable altitud.
A aquest cos el seguia una cua lluminosa, semblant a la dels cometes i de la qual se’n desprenien espurnes.
La creença general és que es tracta d’un bòlid, si bé fins ara no s’ha tingut notícia que hagi caigut a cap lloc.
La gent diu: Senyal de guerra».
La forma descrita és evidentment molt estranya per raons aerodinàmiques i no és descartable algun fenomen òptic que en modifiques l'observació.
També té interès la diferència de temps entre la publicació en el diari espanyol i el dels Estats Units.
Observem finalment que encara es menciona en el diari espanyol una referència a la interpretació dels fenòmens aeris singulars en clau de possible mal presagi.
 
Fonts:
«Curioso fenómeno atmosférico». Noticiero de Soria (16 juny 1921), p. 2.
«Rectangular meteor seen». The Daily Courier (3 novembre 1921).