diumenge, 8 de febrer del 2009

Nou treball científic sobre probabilitat de vida extraterrestre

Un article publicat en l’últim número de l’International Journal of Astrobiology afirma que pot haver-hi entre 361 i 37.964 civilitzacions intel·ligents en la nostra galàxia.
Segons el professor Duncan H. Forgan en l’article «A numerical testbed for hypotheses of extraterrestrial life and intelligence», la troballa en anys recents de més de 330 planetes fora del nostre sistema solar ha ajudat a depurar el nombre de formes de vida que és probable que existeixin. No obstant això, és poc probable que puguem establir contacte amb mons extraterrestres.
Aquesta no és la primera vegada que científics proposen càlculs generals sobre la probabilitat de vida intel·ligent en l’univers. El mateix article parteix de la celebèrrima, equació de Drake. Entre els càlculs d’estimació aproximada més recents s’han proposat nombres que van entre un milió i u.
Durant més de 50 anys hem estat descobrint planetes fora del nostre sistema solar assenyala el professor Forgan de l'Institute for Astronomy, University of Edinburgh. Fins estos moment s’han descobert 339 planetes individuals, però la xifra augmenta ràpidament
Per als seus càlculs els investigadors va ser crear una simulació informàtica basada en el mètode de Monte Carlo. D’aquesta manera van obtenir sistemes solars a partir de la informació que es coneix sobre l’existència dels anomenats exoplanetes descoberts en a distàncies relativament properes. Aquests mons extraterrestres simulats van ser després sotmesos a nombrosos escenaris distints.
Per exemple, en un es va assumir que és difícil que es formi vida però és fàcil que evolucioni. I amb açò es va trobar que podria haver-hi 361 civilitzacions intel·ligents en la galàxia.
Un segon escenari va assumir que es pot formar vida fàcilment però hi hauria molts problemes per a desenvolupar intel·ligència. Sota aquestes condicions els investigadors van calcular que poden existir 31.513 formes de vida.
L’últim escenari va analitzar la possibilitat que la vida podria passar d’un planeta a un altre durant col·lisions d’asteroides. Aquesta popular teoria la forma com es va formar la vida en la Terra es coneix com panspèrmia. Aquest enfocament va donar com resultat l’existència de 37.964 civilitzacions intel·ligents.
No obstant això, tal com hi ha assenyalat el professor Forgan, el principal problema és que s’ignora realment com va començar la vida. A la Terra hem hagut de fer moltes suposicions sobre com es va formar la vida i aquest ha estat el primer escull. Si s’aconseguís superar aquest obstacle i establir quins planetes podrien tenir vida i els que no, potser es podria definir un patró de l’evolució en aquets planetes.
De totes les maneres hi ha moltes variables que continuen sent només estimacions aproximades. Per exemple, el temps des que es va formar un planeta fins al moment en què va aparèixer la vida i d’ací fins que va sorgir la primera civilització intel·ligent. Ara tenim valors aproximats.
El professor Forgan afirma que per als seus càlculs han assumit que la Terra és un planeta en valor mitjans, la qual cosa si bé és una consideració raonable no exclou la possibilitat que es tracti d’una situació marginal. I és que fins ara només tenim una sola referència real, que és el planeta Terra.
I encara si existeix vida en altres planetes, això no necessàriament significa que puguem entrar en contacte amb ells perquè no sabem com seria aquesta forma de vida. L’estudi de Forgan el que fa és prendre els estudis passats sobre civilitzacions extraterrestres i en redueix el marge d’error. És a dir, es pot quantificar la nostra ignorància de forma més efectiva.